Tajemnica Wiedźmy z Blair Cz. 2

Zafa­scy­no­wa­ny legen­dą Wiedź­my z Bla­ir Szy­mas po raz kolej­ny zapusz­cza się do Bur­kit­t­svil­le w Mary­land, by w opar­ciu o auto­bio­gra­ficz­ną powieść D.A. Ster­na oraz o trzy fil­my doku­men­tal­ne przy­bli­żyć Wam losy Elly Kedward i zwią­za­ną z nimi legen­dę Wiedź­my z Bla­ir oraz prze­bieg śledztw w spra­wach Rusti­na Par­ra i Jef­freya Pattersona.

Ofi­cjal­ny Time­li­ne wyda­rzeń zwią­za­nych z Wiedź­mą z Blair.

Fil­my „doku­men­tal­ne”, o któ­rych wspo­mi­nam w podcaście:
Cur­se of the Bla­ir Witch (1999)
The Bur­kit­t­svil­le 7 (2000)
Sha­dow of the Bla­ir Witch (2000)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.