Tajemnica Wiedźmy z Blair Cz. 1

W dwu­dzie­stym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Man­do doko­nu­je zama­chu sta­nu, Jer­ry przyj­mu­je dwa sier­po­we, Sku­ra wycho­dzi z leśne­go gro­bu, a Szy­mas prze­ma­wia z zaświa­tów i przy­wo­łu­je gościa, któ­re­go jesz­cze nie sły­sze­li­ście w jego pod­ca­stach. A robi­my to wszyst­ko, by wyja­śnić Wam taj­ni­ki krę­ce­nia found foota­ge i ukła­da­nia kamien­nych krę­gów w lesie oraz by wpro­wa­dzić Was w fil­mo­wy świat Wiedź­my z Bla­ir i fil­mów stud­niów­ko­wych. Będzie tro­chę cha­otycz­nie, tro­chę strasz­nie i bar­dzo, bar­dzo nawie­dze­nie. Zapra­sza­my do słuchania! 🙂

Eve­ry­thing Wrong With The Bla­ir Witch Pro­ject (Cine­ma­Sins)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.