Szept i mrok

W trzy­sta dwu­dzie­stym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia, Paweł i Szy­mas wyru­sza­ją na rodzin­ną far­mę, by spraw­dzić, co wyda­rzy się po trzy­krot­nym wypo­wie­dze­niu inkan­ta­cji „Szedł sza­tan szo­są suchą”. Oraz by przy oka­zji omó­wić ubie­gło­rocz­ny film Bry­ana Ber­ti­no pt. „Szept i mrok” (2020). W jaki spo­sób ta pro­duk­cja prze­stra­szy­ła całą naszą trój­kę? Czym jest obec­ne w świe­cie przed­sta­wio­nym zło? Jaką rolę odgry­wa­ją tu reli­gia i wia­ra? Dla­cze­go przy oma­wia­niu tego hor­ro­ru wciąż się śmie­je­my? Komu pole­ca­my „The Dark and the Wic­ked”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.