Świat grozy: Klątwa Sobka / W ścianach / Witajcie w Amsterdamie

W trzy­sta trzy­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do Egip­tu, Nider­lan­dów i Danii, by przyj­rzeć się trzem kolej­nym epi­zo­dom „Świa­ta Gro­zy” od Sto­ry­tel Ori­gi­nal. Czym Moha­med Esmat zachwy­cił Szy­ma­sa? Jak pre­zen­tu­je się sekret­na histo­ria Kopen­ha­gi w opo­wia­da­niu „W ścia­nach”? Co łączy trans­hu­ma­ni­stycz­ne near sci-fi z kopu­lu­ją­cy­mi, krwio­żer­czy­mi roba­la­mi? Kim jest autor tek­stu „Witaj­cie w Amster­da­mie”? Co robi­my, gdy pokry­wa nas napalm? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.