Splat!FilmFest 4 na żywo: dzień 7

Trwa wła­śnie czwar­ta edy­cja Splat!FilmFest, tj. naj­więk­sze­go i naj­waż­niej­sze­go w Pol­sce festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru. Jak wyglą­da­ła festi­wa­lo­wa nie­dzie­la? O tym opo­wie­dzą Adrian Burz (Cine­ma Post Cast) i Szy­mon Cie­śliń­ski (Nekro­po­li­tan).

Ostat­ni dzień S!FF to aż sześć peł­nych metra­ży! Jak oce­nia­my kino­we przy­god­nic­two z „Przy­ja­cie­lem weso­łe­go dia­bła”? Dla­cze­go „Hex” śred­nio pasu­je do innych wyświe­tla­nych w Lubli­nie fil­mów? Co bar­dziej roz­ba­wi­ło Adria­na – „Zabój­czy Bóg” czy „Best F®iends”? Czy pol­ski „Wil­ko­łak” to bar­dziej kino gatun­ko­we czy autor­skie? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.