Sick

W czte­ry­sta czter­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas wyru­sza­ją na majów­ko­wy wypad za mia­sto, by w impre­zo­wej atmos­fe­rze spę­dzić covi­do­wą kwa­ran­tan­nę! W jaki spo­sób naj­now­szy film Joh­na Hyam­sa, tj. „Sick” (2022), wpi­su­je się w nurt covid­splo­ita­tion? Czy za spra­wą sce­na­riu­sza Kevi­na Wil­liam­so­na powstał god­ny następ­ca „Krzy­ku” i „Kosz­ma­ru minio­ne­go lata”? Jak cichy potra­fi być fil­mo­wy zabój­ca? Co w war­stwie tech­nicz­nej łączy tę pro­duk­cję z kinem akcji spod zna­ku „Uni­wer­sal­ne­go żoł­nie­rza”? Czy war­to nosić masecz­kę, gdy goni nas mor­der­ca? Kto tak wła­ści­wie jest tutaj pozy­tyw­nym boha­te­rem? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.