Seria Halloween cz. 1

W trzy­sta czter­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas wyru­sza­ją do Had­don­field w Illi­no­is, by przyj­rzeć się bli­żej losom Micha­ela Myer­sa i Lau­rie Stro­de. Czy „Hal­lo­we­en” Car­pen­te­ra prze­trwa­ło pró­bę cza­su? Ile emo­cji dostar­cza w roku 2020? Jak oce­nia­my sequ­el roz­po­czy­na­ją­cy się kil­ka minut przed fina­łem ory­gi­na­łu? Co spo­wo­do­wa­ło powrót Jamie Lee Cur­tis w entym sequ­elu? Któ­ry film z serii sta­no­wi god­ne zakoń­cze­nie wąt­ku Lau­rie Stro­de? Czy „Powrót” to abso­lut­na poraż­ka, czy może zasko­czył nas pozy­tyw­nie? Kto z nasze­go trio nie lubi dr‑a Loomi­sa? Za co uwiel­bia­my Michał­ka? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.