Searching

W dwie­ście trzy­dzie­stym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas wyru­sza­ją na poszu­ki­wa­nia dobrych thril­le­rów od stu­dia SONY. Czy „Sear­ching” duetu Cha­gan­ty i Oha­nian będzie taką pro­duk­cją? Na ile histo­ria śledz­twa ojca zagi­nio­nej cór­ki anga­żu­je widza? Jak opo­wia­da­nie histo­rii za pośred­nic­twem ekra­nów tele­fo­nów, table­tów i lap­to­pów wpły­wa na nar­ra­cję i dra­ma­tur­gię? Co łączy „Sear­ching” i „Unfrien­ded”? Jak dłu­gie mogą być blo­oper­sy w Nawie­dzo­nym pod­ca­ście? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...