Rusty Lake Hotel / Roots / Paradise

W dwie­ście siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zapra­sza Was na wyciecz­kę kra­jo­znaw­czą po oko­li­cach Rusty Lake. Odwiedz­my Hotel na wyspie, pozna­my losy rodzi­ny Van­der­bo­omów oraz tra­fi­my na nęka­ną pla­ga­mi egip­ski­mi wyspę Raj. Czym try­lo­gia „Rusty Lake” wyróż­nia się na tle innych pro­duk­cji w kon­wen­cji puz­zle esca­pe games? Jakie zagad­ki przy­go­to­wa­li dla nas deve­lo­pe­rzy? Czy w trak­cie roz­gryw­ki raczej polu­je­my na pik­se­le, czy może roz­ry­so­wu­je­my sobie dziw­ne sym­bo­le w notat­ni­ku poło­żo­nym obok mysz­ki i kla­wia­tu­ry? Co łączy Mia­stecz­ko Twin Peaks z Rusty Lake? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.