Raw

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas spo­ty­ka­ją się na wege­ta­riań­ski posi­łek i dys­ku­tu­ją o „Raw” (2016). Nowa fala fran­cu­skie­go kina. Hor­ror kani­ba­li­stycz­ny. Dra­mat rodzin­ny. Film o doj­rze­wa­niu. Podob­no na sean­sach w Toron­to i Göte­bor­gu widzo­wie mdle­li i wymio­to­wa­li. Czy film napraw­dę jest tak obrzy­dli­wy? Jak został skon­stru­owa­ny? Czy zasłu­gu­je na mia­no jed­ne­go z naj­lep­szych hor­ro­rów ostat­niej deka­dy? Dowie­cie się tego już za chwilę.

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa od 00:33:21

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.