Pyrkon 2016

W sie­dem­dzie­sią­tym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście usły­szy­cie opa­trzo­ną komen­ta­rzem Szy­ma­sa, wie­lo­gło­so­wą rela­cję na żywo z Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki Pyr­kon 2016. Dowie­cie się z niej m.in., na co maru­dzą kon­wen­to­we zgre­dy, jak wyglą­da­ło spo­tka­nie z Joh­nem Lay­ma­nem, ile cza­su spę­dził w kolej­ce Man­do, ile Paweł, czy Szy­mas zno­wu kupił jakieś książ­ki, kto jest aktu­al­nie tar­ge­tem Pyr­ko­nu i wie­lu innych rzeczy 😉

Pyr­kon 2016 – Ofi­cjal­ny Teaser

Pyr­kon 2016 – Cosplay MV
Pyr­kon 2015 – Pyr­kon Grozy
Pyr­kon 2014 – Rela­cja na żywo

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.