Psycho Goreman

W trzy­sta sie­dem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się na pla­ne­tę Gigax, by uciec przed okrut­ną ziem­ską dziew­czyn­ką, Mimi. Czy nowy film Ste­ve­na Kostan­skie­go jest lep­szy od „Pust­ki”? Jak „Arcy­ksią­żę Kosz­ma­rów” stał się „Psy­cho Gore­ma­nem”? Na jakich opo­zy­cjach zbu­do­wa­no głów­nych boha­te­rów? Ile w tym fil­mie nostal­gicz­nej gumy, gąb­ki i sztucz­nej krwi? Czy Kostan­ski zosta­nie następ­cą Lloy­da Kauf­ma­na? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.