Przekleństwo podcastingu

Tera­pia w naszym szpi­ta­lu nie­ste­ty zawio­dła. Nie zdo­ła­my pomóc pacjen­to­wi. Naj­wyż­szy czas skon­sul­to­wać się z leka­rza­mi z inne­go ośrodka.

Cieslinski_terapia_muzyczna.mp3

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.