Prawda czy wyzwanie

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas posta­no­wi­li zagrać ze zna­jo­my­mi w praw­dę lub wyzwa­nie. Zna­jo­mi już nie żyją, a nasi kole­dzy wyko­rzy­stu­ją być może ostat­nie chwi­le życia, by opo­wie­dzieć Wam o „Truth or Dare” z 2018 roku. Czym zasko­czył nas film Jef­fa Wadlo­wa? Co łączy ten film, Wil­le­ma Dafoe oraz pew­ne praw­dzi­we mor­der­stwo? Na ile prze­ra­ża­ją­cy może być nie­na­tu­ral­nie wykrzy­wio­ny uśmiech? Jak sce­na­rzy­ści gra­ją z arche­ty­pa­mi boha­te­rów sla­she­rów? Co cha­rak­te­ry­zu­je zło z „Praw­dy czy wyzwa­nia”? Czy da się je prze­chy­trzyć? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...