Piła

W trzy­dzie­stym ósmym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas i Man­do ser­wu­ją swo­im słu­cha­czom nud­ną jak fla­ki z ole­jem recen­zję Piły (Saw) w reży­se­rii Jame­sa Wana. Odci­nek ten nie wyróż­nia się niczym na tle innych tutej­szych publi­ka­cji. Naj­zwy­czaj­niej w świe­cie sie­dzi­my sobie i opo­wia­da­my o fil­mie, od cza­su do cza­su poru­sza­jąc tak­że jakiś inny temat. Szy­mas np. wspo­mi­na o lata­ją­cych po nie­bie wale­niach i kry­ty­ku­je pod­ca­sto­wą kon­ku­ren­cję, a Man­do usil­nie cze­pia się leżą­ce­go w łazien­ce tru­pa. Nic mniej. Nic więcej.

SAW in 30 secons (Bun­nies)
SAW (2003) – short Wana i Whannella
How Saw Sho­uld Have Ended

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.