ParaNorman

W czte­ry­sta czter­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas kon­tak­tu­ją się z ducha­mi zmar­łych, by pomóc Nor­ma­no­wi uwol­nić rodzin­ne mia­stecz­ko od klą­twy ska­za­nej przed laty na śmierć wiedź­my! Co wyróż­nia tytu­ło­we­go boha­te­ra fil­mu „Para­Nor­man” (2012)? Ile tu gro­zy, ile dra­ma­tu, a ile kome­dii? Jak moc­no i na ile świa­do­mie twór­cy – Butler i Fell – czer­pią z rekwi­zy­to­rium hor­ro­ru? Czy ani­mo­wa­na gro­za może prze­stra­szyć lub obrzy­dzić star­sze­go odbior­cę? W jaki spo­sób przed­sta­wio­no pęka­nie deli­kat­nej zasło­ny rze­czy­wi­sto­ści? Jakie prze­sła­nie nie­sie za sobą finał? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.