Pan Higgins wraca do domu

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia wra­ca do domu, gdzie spo­ty­ka kota Rena, a zaraz po tym spo­tka­niu chwy­ta za dyk­ta­fon i oma­wia z Szy­ma­sem majo­wą świe­żyn­kę od Non Stop Comics, czy­li komiks duetu Migno­la i John­son-Cadwell pt.: „Pan Hig­gins wra­ca do domu”. Czy ta kró­ciut­ka nowel­ka ma coś do zaofe­ro­wa­nia pol­skie­mu odbior­cy? Jak moc­no Migno­la inspi­ro­wał się „Nie­ustra­szo­ny­mi pogrom­ca­mi wam­pi­rów”? Czy War­wick kopiu­je gra­ficz­ny styl Mike­’a? Kim jest tytu­ło­wy pan Hig­gins? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Miłe­go odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Komiks kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.