Obecność 3: Na rozkaz diabła

W trzy­sta czter­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do, Jer­ry i Szy­mas uda­ją się do Bro­ok­field w Con­nec­ti­cut, by przyj­rzeć się spra­wie Arne­go Chey­en­ne­’a John­so­na oraz odkryć sekre­ty czci­cie­li sza­ta­na. Dla­cze­go kam­pa­nia „Obec­no­ści 3” nie nale­ża­ła do naj­bar­dziej uda­nych? Jak bar­dzo domknię­cie try­lo­gii róż­ni się od dwóch poprzed­nich czę­ści? Czy odej­ście od sche­ma­tu „nawie­dzo­ne­go domu” wyszło pro­duk­cji na dobre? Jak Far­mi­ga i Wil­son spi­su­ją się w roli ciut star­sze­go mał­żeń­stwa War­re­nów? Ile w tym fil­mie kry­mi­na­łu, ile dra­ma­tu sądo­we­go, a ile hor­ro­ru nad­przy­ro­dzo­ne­go? Jak wyobra­ża­my sobie przy­szłość głów­nej serii oraz całe­go Uni­wer­sum Obec­no­ści? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.