Morgan

W sto sie­dem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zapra­sza Was na spo­tka­nia z „Mor­gan”, tj. ze sztucz­nie stwo­rzo­ną na podo­bień­stwo ludzi isto­tą warun­ko­wa­ną w taj­nej pla­ców­ce badaw­czej. Czy film Luke’a Scot­ta – syna Ridleya – słusz­nie zebrał śred­nie noty i nie­szcze­gól­nie przy­chyl­ne recen­zje? Jak w roli Mor­gan spraw­dza się Anya Tay­lor-Joy? Czy jest to bar­dziej hor­ror scien­ce-fic­tion czy może kino akcji? Jak zare­ago­wa­łem na dość przy­gnę­bia­ją­cy finał? Czy pole­cam nad­ro­bić ten tytuł? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.