Miły dom nad jeziorem. Tom 1

W czte­ry­sta czter­dzie­stym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas spę­dza­ją koniec świa­ta w „Miłym domu nad jezio­rem”. Jaką histo­rię tym razem ser­wu­je nam James Tynion IV? Czy łatwo poła­pać się w losach tuzi­na boha­te­rów? Ile gro­zy kry­je się w tytu­ło­wym domu? Jak oce­nia­my opra­wę gra­ficz­ną duetu Bueno i Bel­la­ire? Co łączy z tym komik­sem Ligot­tie­go? Czy cze­ka­my na dru­gi album zbior­czy i domknię­cie histo­rii? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.