Masters of Horror cz. 5

W osiem­dzie­sią­tym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Jer­ry, Man­do i Szy­mas powra­ca­ją z dłu­go nie­obec­ną na Nekro serią nagrań poświę­co­nych seria­lo­wi Mistrzo­wie Hor­ro­ru. Zgod­nie z dotych­cza­so­wą tra­dy­cją oma­wia­my dla Was trzy kolej­ne epi­zo­dy według chro­no­lo­gii Cari­smy, a więc seg­men­ty Jeni­fer, Prze­klę­ty i Futer­ka. Roz­ma­wia­my m.in. o Dario Argen­to, pory­wa­niu kobiet z psy­chia­try­ka, sce­nach wykrę­ca­ją­cych mózg na dru­gą stro­nę, szo­pach z kosmo­su oraz o wąt­pli­wej atrak­cyj­no­ści futer. Jer­ry i Man­do są ze sobą dosyć zgod­ni, zaś Szy­mas, któ­ry wyraź­nie lubi mieć ciut odmien­ne zda­nie, nie­ustan­nie zwal­cza nad­mier­ny entu­zjazm lub też prze­sad­ne maru­dze­nie swo­ich kolegów.

Tele­dysk Loafa, o któ­rym wspo­mi­na­ją Man­do i Jerry
Komiks, na bazie któ­re­go powstał sce­na­riusz do seg­men­tu Jeni­fer

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.