Martwa cisza

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas wybie­ra­ją się do opusz­czo­ne­go teatru, by powspo­mi­nać ostat­ni występ tej, któ­rej imie­nia nie wol­no wyma­wiać. Czy „Mar­twa cisza” (2007) to po pro­stu kolej­ny film o nawie­dzo­nej lal­ce? Na ile czuć w trak­cie sean­su, że oglą­da­my film Jame­sa Wana i Leigha Whan­nel­la? Któ­re ele­men­ty wcze­śniej­szych „Pił” czy póź­niej­szych „Nazna­czo­nych” i „Obec­no­ści” znaj­dzie­my tutaj? Dla­cze­go nie docze­ka­li­śmy się „Dead Silen­ce 2”? Na ile spraw­nie Man­do i Szy­mas przy­bi­ja­ją piąt­ki? Kto przy­słu­chi­wał się temu nagra­niu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.