Maraton grozy II cz. 2: Ciemna Noc w Mieście Ludzi Umarłych i Martwych W Środku

W sześć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas wra­ca­ją myśla­mi do Noc­ne­go Mara­to­nu Fil­mo­we­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji Hal­lo­we­en przez sieć kin Hel(l)ios, by omó­wić dla Was trzy wyświe­tla­ne w jego ramach fil­my. Z recen­zji dowie­cie się m.in., jak popsuć film sła­bym CGI,  czym jest „nie­hu­ma­no­doj­ne zwie­rzę”, czym koń­czy się picie yagé w cza­sie pisa­nia sce­na­riu­szy fil­mo­wych oraz co łączy kału­żę, kata­log modo­wy i misia Kieł­ba­skę. Powtó­rzę: misia Kiełbaskę(!).

UWAGA! Stre­fa Spo­ile­ro­wa 39:04 – 1:09:34

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...