Małe zło / Brightburn: Syn ciemności

W dwie­ście dzie­więć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas adop­tu­ją chłop­ca, któ­ry oka­zu­je się być Anty­chry­stem… a potem dru­gie­go, któ­ry oka­zu­je się być socjo­pa­tycz­nym kosmi­tą. Czy Owen Atlas to dobry Bel­ze­bu­bek? Jak wypa­da kome­dio­wy zwią­zek Evan­ge­li­ne Lil­ly z Ada­mem Scot­tem? Ile smacz­ków i nawią­zań znaj­dzie­my w „Małym źle” (2017) oraz w „Bri­ght­burn: Synu ciem­no­ści”? Jak bar­dzo prze­ra­ża­ją­cy jest Jack­son A. Dunn w roli Bran­do­na Brey­era? Ile hor­ro­ru cie­le­sne­go uświad­czy­my w fil­mie o złym sup­ku? Czy cze­ka­my na fil­mo­we uni­wer­sum Yarovesky’ego? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...