Koralina

W pięć­set pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Bugo­sia i Sze­myk bada­ją wraz z Kora­li­ną lustrza­ny świat po dru­giej stro­nie zamu­ro­wa­nych drzwi! Czy skie­ro­wa­na raczej do mło­dych czy­tel­ni­ków mini­po­wieść Neila Gaima­na potra­fi zachwy­cić tak­że doro­słych? Dla­cze­go tak moc­no sym­pa­ty­zu­je­my z tytu­ło­wą, głów­ną boha­ter­ką? Jak do tego doszło, że Gaiman bywa bar­dziej bru­tal­ny od Bar­ke­ra? Ile odcie­ni gro­zy uda­ło mu się uka­zać w „Kora­li­nie”? Jak hor­ror współ­gra tutaj z humo­rem? Czy w trak­cie lek­tu­ry zda­rzy­ło nam się szcze­rze zaśmiać lub zapła­kać? Jaki morał pły­nie z tej opo­wie­ści? Kto za mło­du bał się guzi­ków, a kto zdarł sobie kola­no? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.