Kapitularz 2018

W dwie­ście trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas, Klau­dia, Krzy­siek i Michał zre­la­cjo­nu­ją dla Was tego­rocz­ny Łódz­ki Festi­wal Fan­ta­sty­ki Kapi­tu­larz 2018! Jak oce­nia­my pro­gram kon­wen­tu? Któ­ra atrak­cja naj­bar­dziej nas zasko­czy­ła? Co zmie­ni­ło się wzglę­dem poprzed­nich edy­cji? Czy fre­kwen­cja się popra­wi­ła? Jaki film miał swo­ją pol­ską pre­mie­rę w trak­cie festi­wa­lu? Czy Szy­mas kar­mił jastrzę­bia? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Nasze rela­cje z poprzed­nich edy­cji Kapi­tu­la­rza znaj­dzie­cie tutaj.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Chylak

Wiecznie niezaspokojony fan mangi i anime, fantastyki, dobrych fabuł i RPG. Uwielbia grać w planszówki, gdy z głośników wydobywa się dobry metal.

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.

Krzysztof "Korsarz" Biliński

Urodzony w 1978 roku w Nowej Rudzie miłośnik horroru i science-fiction. Twórca, muzyk i autor tekstów w projekcie KORSARZ. Redaktor techniczny i autor artykułów w kwartalniku „OkoLica Strachu” poświęconym literaturze grozy. Dziennikarz muzyczny współpracujący dawniej z magazynem „Atmospheric” a obecnie piszący dla „Oldschool Metal Maniac”. Zajmuje się fotografią, filmem, muzyką i masteringiem cyfrowym dźwięku. Kompozytor soundtracku do gry komputerowej „Hostile Dimension”. Reżyser krótkometrażowego „Ja cię kocham, a ty kpisz” będącego połączeniem humoreski oraz horroru. Jako poeta ma na swoim koncie zbiory „Legenda Utracona” (1997), „Czarne Róże Melancholii” (1997) oraz „Sympozjon przedśmiertne – Apogeum Nocy” (2004). W latach 2006 – 2011 prowadził audycję radiową „Misterium Dźwięku i Słowa” najpierw na antenie Radia Bez Kitu, a następnie Radia Panteon. Obecnie powrócił do działalności radiowej i na antenie Radia Panteon tworzy audycję „Misterium Grozy” poświęconą literaturze fantastycznej.