Kalendarz adwentowy

W trzy­sta sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas otwie­ra­ją kolej­ne drzwicz­ki zabyt­ko­we­go, drew­nia­ne­go kalen­da­rza adwen­to­we­go ukra­dzio­ne­go w Mona­chium przez Man­do w trak­cie jego woja­żów szla­kiem hor­ro­rów świą­tecz­nych. Czym fran­cu­ski hor­ror Patric­ka Ridre­mon­ta zasko­czył naj­więk­sze­go eks­per­ta w tema­cie bożo­na­ro­dze­nio­wej gro­zy w mul­ti­wer­sum? Co wyróż­nia głów­ną boha­ter­kę fil­mu? Kim jest nio­są­cy śmierć „Ich”? Czy otwie­ra­nie wszyst­kich 24 drzwi­czek nie nudzi? Na ile poka­za­nie potwo­ra w peł­nej oka­za­ło­ści zni­we­lo­wa­ło efekt nie­sa­mo­wi­to­ści? Za co poko­cha­li­śmy finał tego fil­mu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.