Into the Dark: They Come Knocking

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Man­do prze­sy­pu­ją pro­chy swo­ich bli­skich do bute­lek po winie i rusza­ją na spo­tka­nie z czar­no­oki­mi dzieć­mi w dzie­wią­tym odcin­ku pierw­sze­go sezo­nu „Into the Dark”. Czym „They Come Knoc­king” wyróż­nia się na tle dotych­cza­so­wych epi­zo­dów ItD? Na ile prze­ra­ża­ją­ce są wspo­mnia­ne „black eyed kids”? Czy sce­na­rzy­ści „Czar­no­by­la. Reak­to­ra stra­chu” i „Tita­ni­ca II” zdo­ła­li wykre­ować cie­ka­we posta­cie i odpo­wied­nio spo­in­to­wać ich histo­rię? I wresz­cie: o co cho­dzi z tą butel­ką po winie? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.