Into the Dark: Pooka Lives!

W dwie­ście dzie­więć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­niu Szy­mas, Man­do i Jer­ry spraw­dza­ją, czy Pooka sta­ła się nową cre­epy­pa­stą i przy oka­zji wra­ca­ją po dłuż­szej prze­rwie do oma­wia­nia „Into the Dark”. Jakim cudem nawet Jer­ry dał się namó­wić na powrót do seria­lo­wej anto­lo­gii od Hulu? Czy „Pooka Lives!” to bez­po­śred­nia kon­ty­nu­acja ubie­gło­rocz­ne­go odcin­ka bożo­na­ro­dze­nio­we­go? Jakie­mu świę­tu towa­rzy­szy nowy występ Pooki? Na ile wyko­rzy­sta­no poten­cjał drze­mią­cy w tej nie­ty­po­wej maskot­ce? Czy ktoś odwa­ży się powie­dzieć, że „ten epi­zod ItD powi­nien być o poło­wę krót­szy”? A może uzna­li­śmy, że to świet­ny sla­sher kome­dio­wy i naj­lep­szy odci­nek obu sezo­nów? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.