Into the Dark: I’m Just Fucking with You

W dwie­ście czter­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas pogry­wa sobie tro­chę z Man­do w trak­cie recen­zji siód­me­go odcin­ka seria­lu „Into the Dark”. Jak pri­ma apri­li­so­we „I’m just f*cking with you” wypa­da na tle wcze­śniej­szych epi­zo­dów tego sezo­nu? Czy ogra­ni­cze­nie miej­sca i cza­su akcji wyszło epi­zo­do­wi na dobre? Na ile żar­ty, wkrę­ty czy pran­ki nada­ją się do wzbu­dza­nia stra­chu lub nie­po­ko­ju u widza? Jaką rolę odgry­wa­ją w seria­lu wąt­ki trol­lin­gu, stal­kin­gu czy fake kont w mediach spo­łecz­no­ścio­wych? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.