Into the Dark: Down

W dwie­ście trzy­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mon i Hubert spo­ty­ka­ją się w kor­po­ra­cyj­nym wie­żow­cu. Man­do utknął w win­dzie, więc Szy­mas wyko­rzy­stu­je oka­zję i nama­wia go na wspól­ną recen­zję pią­te­go epi­zo­du seria­lu „Into the Dark”. Jak „Down” spraw­dza się na tle innych odcin­ków tej świą­tecz­nej anto­lo­gii hor­ro­rów? Czy osa­dze­nie akcji w win­dzie było dobrym pomy­słem? Jak wple­cio­no w fabu­łę świę­to zako­cha­nych? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.