Into the Dark: Culture Shock

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia El Coy­ote Span­dow­ski i nie­le­gal­ny emi­grant Simón wyru­sza­ją wraz z cię­żar­ną Mari­sol w kie­run­ku mek­sy­kań­sko-ame­ry­kań­skiej gra­ni­cy, za któ­rą być może ziści się ich „ame­ry­kań­ski sen”. Czym zaska­ku­je dzie­sią­ty epi­zod pierw­sze­go sezo­nu „Into the Dark” od Hulu? Ile w nim dra­ma­tu, a ile sci-fi lub hor­ro­ru? Czy Aaron Ash­mo­re ma bra­ta bliź­nia­ka? Na jakich kon­tra­stach zbu­do­wa­no „Cul­tu­re Shock”? Kto z nas chciał­by zamiesz­kać w Cape Joy? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.