Hellraiser

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry poży­cza od Szy­ma­sa kost­kę LeMar­chan­da i by rato­wać wła­sne życie, zga­dza się na recen­zję „Hel­l­ra­ise­ra” (2022) w reży­se­rii Davi­da Bruck­ne­ra. Jak bar­dzo cze­ka­li­śmy na nowe przy­go­dy Pin­he­ada? Czy Jamie Clay­ton god­nie zastą­pi­ła Douga Bradley’a? Jak oce­nia­my zapre­zen­to­wa­ne w fil­mie lore i gore? Na ile prze­szka­dza­ła nam ste­ryl­ność ceno­bi­tów? Czy liczy­my na sequ­el? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.