Głodny Jaś i żarłoczna Małgosia

W dwie­ście osiem­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zre­cen­zu­je dla Was pol­ski komiks Kata­rzy­ny „Zavki” Zawad­ki, tj. wyda­ne­go nakła­dem Cen­tra­li „Głod­ne­go Jasia i żar­łocz­ną Mał­go­się”. Co ta renar­ra­cja kla­sycz­nej baśni bra­ci Grimm ma do zaofe­ro­wa­nia miło­śni­ko­wi gro­zy? Za co nagro­dzo­no ten komiks dwa lata temu? Co wyróż­nia jego sza­tę gra­ficz­ną? Jak oce­nia go Łukasz Kowal­czuk? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.