Ghostland

W dwie­ście dwu­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas przy­glą­da­ją się, jak „wiedź­ma i ogr” katu­ją mło­de kobie­ty w naj­now­szym fil­mie Pas­ca­la Lau­gie­ra pt.: „Gho­stland” (2018). Jak bar­dzo nie­przy­jem­ne jest nowe dzie­ło twór­cy „Mar­tyrs”? Czy uda­ło nam się obej­rzeć 90 minut z życia Beth i Very za jed­nym podej­ściem? Co wyróż­nia ten film na tle kon­ku­ren­cji? Czy to „post-tor­tu­re porn” „Nowej Fali”, czy może jed­nak obraz, któ­ry rów­nie dobrze mógł­by powstać w ramach fran­cu­skiej eks­tre­my deka­dę temu? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.