Fanny Lye wybawiona

W trzy­sta dwu­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia liber­tyn Szy­mas i umi­ło­wa­ny w Panu pury­ta­nin Jer­ry spo­ty­ka­ją się w sie­dem­na­sto­wiecz­nej Anglii Oli­ve­ra Crom­wel­la i wspól­nie dywa­gu­ją nad uro­ka­mi poboż­ne­go lub lubież­ne­go życia oraz nad fil­mem „Fan­ny Lye wyba­wio­na” (2020). Czym uwio­dła nas nowa pro­duk­cja Tho­ma­sa Claya? Na ile zaj­mu­ją­ce jest śle­dze­nie kon­fron­ta­cji pury­ta­nów i liber­ty­nów? Czy grzesz­nik oka­że się świę­tym, a świę­ty grzesz­ni­kiem? Co łączy „Fan­ny Lye Deli­ve­r’d” z oma­wia­nym przez nas dwa lata temu „Brim­sto­ne”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.