Ekstaza

W czte­ry­sta trzy­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas mie­sza koka­inę, krew i MTD, a następ­nie wyru­sza do LA, by wziąć udział w sro­gim melan­żu z malar­ką, zna­ną jako Dez­zi. Jak wyglą­da splat­ter­pun­ko­wy trip nar­ko­ty­ko­wy w reży­se­rii Joego Bego­sa? Czy Dora Madi­son spro­sta­ła wyzwa­niu ode­gra­nia artyst­ki eks­tre­mal­nej? Do jakich innych hor­ro­rów nawią­zu­je „Bliss” (2019)? Czy tytu­ło­wa „Eks­ta­za” udzie­la się widzo­wi? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.