Dziedzictwo. Hereditary

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry oma­wia­ją dla Was naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ny hor­ror tego roku. Ulot­ki gło­szą, że to „Egzor­cy­sta” XXI wie­ku. Dla nas bli­żej temu dzie­łu do „Dziec­ka Rose­ma­ry”. Czy film Arie­go Aste­ra spro­stał wyso­kim wyma­ga­niom? Co wyróż­nia go na tle kon­ku­ren­cji? Czy napraw­dę stra­szy? Dla­cze­go podzie­lił widzów? Jak inter­pre­to­wać finał? Tego dowie­cie się z naszej roz­mo­wy. Miłe­go odsłuchu!

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa od 00:30:38

Solów­ka Jerry’ego

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.