Deathcember Cz. 2

W trzy­sta dwu­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas, Jer­ry i Man­do kon­ty­nu­ują swo­ją podróż przez kolej­ne drzwicz­ki kalen­da­rza adwen­to­we­go o tytu­le „Death­cem­ber” (2019). Co w tej anto­lo­gii robią Rug­ge­ro Deoda­to i Luc­ky McKee? Ile razy Man­do powie „nie podo­ba­ło mi się”? Jaki­mi „cze­ko­lad­ka­mi” są dwa bonu­so­we szor­ty na napi­sach koń­co­wych? Kto jest boha­te­rem seg­men­tu „Świ­nia”? Czy pole­ci­my Wam kil­ka seg­men­tów do nad­ro­bie­nie w ten świą­tecz­ny wie­czór? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.