Czas podsumowań 2018 cz. 3

W dwie­ście dwu­dzie­stym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia zamy­ka­my tego­rocz­ny Czas pod­su­mo­wań, tj. cykl audy­cji, w któ­rych goście Szy­ma­sa pod­su­mo­wu­ją minio­ny rok, pole­ca­jąc róż­ne tek­sty kul­tu­ry i wyda­rze­nia zwią­za­ne z gro­zą. W tym epi­zo­dzie usły­szy­cie Seba­stia­na Kubań­czy­ka, Rafa­ła Siciń­skie­go, Bogu­się Szew­czyk, Car­lę Mori, Jac­ka Brze­zow­skie­go, Huber­ta Span­dow­skie­go, Pio­tra Borow­ca, Krzysz­to­fa Biliń­skie­go oraz Szy­ma­sa, któ­ry rów­nież dorzu­ci swo­je trzy gro­sze. Pole­ca­my nie tyl­ko pokaź­ną ilość fil­mów i seria­li, ale i kil­ka gier kom­pu­te­ro­wych, pod­ręcz­ni­ków RPG, ini­cja­tyw oko­łok­siąż­ko­wych czy pew­ną akcję crowd­fun­din­go­wą. O tym wszyst­kim i kil­ku innych rze­czach usły­szy­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Seba­stian „Burial” Kubań­czyk z ser­wi­su Kingowiec.pl 4:53 – 19:01

 • „Zawsze miesz­ka­ły­śmy w zam­ku” Shir­ley Jackson
 • „Fabry­ka smo­ków” Jona­tha­na Maberry’ego
 • „Omen” Davi­da Seltzera
 • „Upior­na opo­wieść” Pete­ra Strauba
 • „Prze­klę­te bądź dzie­cię” Mor­ta Castle
 • „Ostat­ni dni Jac­ka Spark­sa” Jaso­na Arnoppa
 • „Ter­ror” od AMC (2018)
 • „Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu” od Net­flik­sa (2018)
 • „Suspi­ria”
 • „Here­di­ta­ry”
 • „Hal­lo­we­en” (2018) reż. David Gor­don Green
 • „The Endless” (2018) oraz „Reso­lu­tion” (2012) reż. Justin Ben­son, Aaron Moorhead
 • „Lato 84” reż. Fra­nço­is Simard, Ano­uk Whissell
 • „Reven­ge” (2017) reż. Cora­lie Fargeat
 • „Potwór z bagien” Ala­na Moore’a
 • „Pal­co­jad” Joshuy Wil­liam­so­na i Mike’a Hendersona
 • Zbiór­ka na „Zew Cthul­hu” i 1.069.469 zł od 7980 wspierających

Rafał „Sick” Siciń­ski z Brzu­cha Wie­lo­ry­ba 19:04 – 32:37

 • The Forest
 • Return of the Obra Dinn

Bogu­sia Szew­czyk 32:41 – 47:43

 • „Amel­ka Kieł i bal bar­ba­rzyń­ców” Lau­ren Ellen Anderson
 • „Mor­tyn­ka” Bar­ba­ry Cantini
 • „Isa­do­ra Moon idzie do szko­ły” Har­riet Muncaster
 • „Księ­gi Kościo­tru­pie” Tomasz Siwiec
 • „Hor­ror” Madle­ny Sze­li­gi, ilu­stra­cje Emi­lii Dziubak
 • „Praw­dzi­wy opis wypad­ku z p. Wal­de­ma­rem” reż. Tomasz Zaj­cher (Teatr u Przy­ja­ciół Poznań)
 • „Rodzi­na Addam­sów” (musi­cal) reż. Jacek Miko­łaj­czyk (Teatr Muzycz­ny Poznań i Teatr Syre­na Warszawa)

Car­la Mori 47:47 – 59:00

 • „Pierw­sza noc oczysz­cze­nia” (2018) reż. Gerard McMurray
 • „Bird box” (2018) reż. Susan­ne Bier
 • „Hal­lo­we­en” (2018) reż. David Gor­don Green

Jacek Brze­zow­ski z audy­cji „Tchnie­nie gro­zy” 59:03 – 1:07:08

 • Zbiór­ka na „Zew Cthul­hu” i pol­skie wyda­nie podręcznika
 • „Call of Cthul­hu” od Cyani­de Studio
 • RPG „Fall of Del­ta Green”
 • Nowa edy­cja RPG „Vam­pi­re the Masqu­era­de” (5th edition)
 • Nowa edy­cja RPG „Kult”

Hubert „Man­do” Span­dow­ski 1:07:12 – 1:21:16

 • „Lato 84” reż. Fra­nço­is Simard, Ano­uk Whissell
 • „Ter­ror” Dana Simmonsa
 • „Upior­na opo­wieść” Pete­ra Strauba
 • Ofer­ta wydaw­nic­twa Vesper
 • „Let­nia noc” Dan­na Simmonsa
 • „Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu” od Net­flik­sa (2018)
 • Czwar­ty sezon „Chan­nel zero” od Syfy (2018)
 • „Into the Dark” od Hulu (2018)

Piotr Boro­wiec z fanpage’a Kla­sycz­na lite­ra­tu­ry gro­zy 1:21:19 – 1:28:41

 • „Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu” od Net­flik­sa (2018)

Krzysz­tof „Kor­sarz” Biliń­ski z Wydaw­nic­twa IX 1:28:44 – 1:40:29

 • „The Endless” (2017) Justin Ben­son, Aaron Moorhead
 • Nagro­da Grabińskiego
 • „Sny umar­łych”
 • „Grzesz­nik” Artu­ra Urbanowicza
 • „Słup­nik” Jaku­ba Bielawskiego
 • „Wszech­moc­ny” Mać­ka Kaźmierczaka

Szy­mon Cie­śliń­ski 1:40:33 – 1:59:51

 • „Dzie­dzic­two. Here­di­ta­ry” (2018) reż. Ari Aster
 • „The Endless” (2017) Justin Ben­son, Aaron Moorhead
 • „Lato 84” reż. Fra­nço­is Simard, Ano­uk Whissell
 • „Haga­zus­sa” (2017) reż. Lukas Feigelfeld
 • „Wiatr” (2018) reż. Emma Tammi
 • „Nóż + Ser­ce” (2018) reż. Yann Gonzalez
 • „Mam cię na oku” (2018) reż. Quen­tin Dupieux
 • „Pierw­sza noc oczysz­cze­nia” (2018) reż. Gerard McMurray
 • „Man­dy” (2018) reż. Panos Cosmatos
 • „Possum” (2018) reż. Mat­thew Holness
 • „Wład­cy cha­osu” (2018) reż. Jonas Åkerlund
 • Splat! Film Fest 2018
 • „Opo­wia­da­nia bizar­ne” Olgi Tokarczuk
 • „Hunt Show­down” od Crytek
 • „The Black Mon­day Mur­ders” Jona­tha­na Hickmana

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Carla Mori

https://www.facebook.com/carlamori.author/

Absolwentka częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza, polonistka, pisarka, redaktorka magazynu OkoLica Strachu, autorka tekstów obyczajowych i grozy, okazyjnie tłumaczka i publicystka. W marcu 2013 debiutowała powieścią Krew, pot i łzy, którą portal Kostnica uhonorował nagrodą Złoty Kościej w kategorii Thrillera Roku. W 2016, nakładem wydawnictwa Videograf, ukazała się jej kolejna powieść "Kostuszka", ciepło przyjęta przez czytelników oraz nominowana do literackiej Nagrody im. Stefana Grabińskiego. Jej opowiadania drukowały takie magazyny jak „Brama” czy czeski „Howard”, wystąpiła także w świątecznej antologii "Czas cudów" (Videograf, 2017).

Jacek Brzezowski

http://tchnieniegrozy.pl

Twórca jednego z najstarszych polskich podcastów, który w ramach Tchnienia Grozy od blisko 10 lat serwuje nam audio interpretacje różnorodnych opowiadań grozy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Piotr Borowiec

Studiował prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ojciec Alicji i Julii, fan klasycznej literatury grozy i muzyki rockowej. Jest stałym współpracownikiem bloga Okiem na Horror, na którym, w 2014 roku w konkursie Horror na Debiut, jego opowiadanie Czwarte użycie noża zajęło II miejsce. Swoje teksty publikował w magazynach Krypta, Histeria, Grabarz Polski oraz na Szortalu. Jest autorem zbioru "Wszystkie białe damy" i twórcą fanpage'a Klasyczna Literatura Grozy

Krzysztof "Korsarz" Biliński

Urodzony w 1978 roku w Nowej Rudzie miłośnik horroru i science-fiction. Twórca, muzyk i autor tekstów w projekcie KORSARZ. Redaktor techniczny i autor artykułów w kwartalniku „OkoLica Strachu” poświęconym literaturze grozy. Dziennikarz muzyczny współpracujący dawniej z magazynem „Atmospheric” a obecnie piszący dla „Oldschool Metal Maniac”. Zajmuje się fotografią, filmem, muzyką i masteringiem cyfrowym dźwięku. Kompozytor soundtracku do gry komputerowej „Hostile Dimension”. Reżyser krótkometrażowego „Ja cię kocham, a ty kpisz” będącego połączeniem humoreski oraz horroru. Jako poeta ma na swoim koncie zbiory „Legenda Utracona” (1997), „Czarne Róże Melancholii” (1997) oraz „Sympozjon przedśmiertne – Apogeum Nocy” (2004). W latach 2006 – 2011 prowadził audycję radiową „Misterium Dźwięku i Słowa” najpierw na antenie Radia Bez Kitu, a następnie Radia Panteon. Obecnie powrócił do działalności radiowej i na antenie Radia Panteon tworzy audycję „Misterium Grozy” poświęconą literaturze fantastycznej.