Czas podsumowań 2018 cz. 1

W dwie­ście dwu­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia powra­ca­my do Cza­su pod­su­mo­wań, tj. do audy­cji, w któ­rej goście Szy­ma­sa pod­su­mo­wu­ją minio­ny rok, pole­ca­jąc róż­ne tek­sty kul­tu­ry i wyda­rze­nia zwią­za­ne z gro­zą. W pierw­szym odcin­ku z pla­no­wa­nych trzech usły­szy­cie Woj­cie­cha Gunię, Rafa­ła Wroń­skie­go, Agniesz­kę Pilec­ką, Paw­ła Mate­ję i Adria­na Burza. Goście wspo­mi­na­ją m.in. o pol­skim ryn­ku wydaw­ni­czym, powro­cie zna­nych marek fil­mo­wych czy seria­lo­wych, labi­ryn­tach na polach kuku­ry­dzy, pol­skim hor­ror­co­re czy o prze­ra­ża­ją­cych pro­gra­mach kuli­nar­nych. O tym wszyst­kim i kil­ku innych rze­czach usły­szy­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Woj­ciech Gunia 7:23 – 26:00

 • „Pol­skie upio­ry” Pio­tra Borowca
 • „Wi@rus” Mar­ka Zychli
 • „Sny umar­łych”
 • Roz­wój wydaw­nictw Phan­tom Books Hor­ror i Dom Hor­ro­ru i Gmork
 • Wydaw­nic­two Vesper roman­su­ją­ce z pol­skim horrorem
 • Roz­wój Wydaw­nic­twa IX

Rafał „Bad Wolf” Wroń­ski 26:01 – 32:20

 • „Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na” (2018-) od Netfliksa
 • „Fan­ta­zyj­ne fry­ka­sy Chri­sti­ne McCon­nell” (2018-) od Netfliksa 
 • „Źle się dzie­je w El Roy­ale” (2018) reż. Drew Goddard
 • „Czar­ne lustro: Ban­der­snatch” (2018) od Netfliksa

Agniesz­ka Pilec­ka 32:26 – 46:52

Paweł Mate­ja 46:54 – 57:21

 • „Tro­je szal­bie­rzy” Arthu­ra Machen
 • „Here­di­ta­ry. Dzie­dzic­two” (2018) reż. Ari Aster
 • „Suspi­ria” (2018) reż. Luca Guadagnino
 • „Muty­la­tor” Słonia

Adrian Burz 57:28 – 1:08:51

 • Cli­max (2018) reż. Gaspar Noé
 • Zemsta (2017) reż. Cora­lie Fargeat
 • Haga­zus­sa (2017) reż. Lukas Feigelfeld
 • Suspi­ria (2018) reż. Luca Guadagnino
 • Dzie­dzic­two. Here­di­ta­ry (2018) reż. Ari Aster
 • Nie­zna­jo­mi: Ofia­ro­wa­nie (2018) reż. Johan­nes Roberts

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Wojciech Gunia

http://labiryntzlisci.blogspot.com/

Absolwent Wydziału Polonistyki UJ. Debiutował w 2014 roku zbiorem opowiadań "Powrót", uznanym przez wielu czytelników i krytykę za jedną z najoryginalniejszych i najlepszych książek polskiej grozy ostatnich lat. W swej twórczości unika rekwizytów typowych dla współczesnego horroru, skupiając się na sugestywnym odmalowaniu psychiki bohaterów, udręczonych bezsilnością wobec świata - niezrozumiałego, absurdalnego, przepełnionego okrucieństwem i obciążonego przemijalnością.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...

Agnieszka Pilecka

http://agapilecka.pl/blog/

Gdańszczanka mająca ambiwalentny stosunek do otaczającego ją świata. Do trzaskania w klawiaturę także. Kocha pisać. Nienawidzi pisać o sobie. Dlatego tę "biografię" tworzy w trzeciej osobie, udając, że treść dotyczy kogoś innego. Oczekiwanie na śmierć (potocznie zwane: "życiem") marnuje oglądając seriale, czytając, grając w planszówki, biegając i robiąc mnóstwo dziwnych rzeczy, o których chętnie pisze w swoim internetowym kącie: agapilecka.pl [koniec reklamy]. Tam też stara się umieszczać informacje o swoich publikacjach, choć nie zawsze się to udaje, bo jest niesystematycznym leniem. Nie lubi szufladkowania, szczególnie gatunkowego, ale najbliższe jest jej gore i bizarro. Uwielbia wyzwania, dlatego uczyniła tę notkę drabblem.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.