Cybernaturalny kanał

W pięć­dzie­sią­tym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście duet Bad Wolf & Szy­mas zre­cen­zu­je dla Was dwie sto­sun­ko­wo świe­że pro­duk­cje fil­mo­we, tj. The Canal(2014) oraz Unfrien­ded* (2015). Z pod­ca­stu dowie­cie się, czy moż­na zabić kogoś przez Sky­pe­’a, jak zepsuć kli­ma­tycz­ny film krę­co­ny „na poważ­nie”, dla­cze­go Szy­mas polu­bił rudo­bro­de­go Irland­czy­ka oraz jak bar­dzo prze­ja­dło nam się found footage.

*Zna­ne tak­że jako Cyber­na­tu­ral lub Offli­ne.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...