Creepypasty

W sto trzy­dzie­stym ósmym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Paweł Mate­ja dys­ku­tu­je z Szy­ma­sem o cre­epy­pa­stach. Zaczy­na­my roz­mo­wę od roz­wa­żań na temat legend miej­skich, by następ­nie zasta­no­wić się nad ich związ­kiem z cre­epy­pa­sta­mi oraz nad poten­cja­łem drze­mią­cym w tego typu strasz­nych opo­wie­ściach. Ska­cze­my po tema­tach jak opę­ta­ni, co spo­wo­do­wa­ło, że w pod­ca­ście usły­szy­cie m.in. o dia­ble sie­dzą­cym na wozie, mor­der­cy z hakiem, czar­nej woł­dze, real life ten­tac­le porn, Slen­der Manie, Deep Webie, pod­glą­da­niu mar­twych Kore­anek, fil­mach ostat­nie­go tchnie­nia, 4chanie, cza­tach rulet­kach, kosmi­tach i anio­łach na fron­cie dru­giej woj­ny światowej.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.