Cooties i inne szkolne zarazy

W dzie­więć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia dyrek­tor SP nr 666 w Łodzi zapra­sza na dywa­nik dwóch nie­sfor­nych uczniów, by wspól­nie z nimi zaini­cjo­wać nowy rok szkol­ny dys­ku­sją o fil­mie Cooties (2014), a następ­nie powspo­mi­nać róż­ne przy­go­dy z cza­sów wła­snej edu­ka­cji szkol­nej. Jeże­li chce­cie wie­dzieć, jak oce­nia­my Szkol­ną zara­zę, czym gro­zi jedze­nie zie­lo­nych nug­get­sów, co wyże­ra­ło woź­nym oczy w szko­le Szy­ma­sa, czym kole­ga Jer­ry­’e­go dopra­wił kanap­kę zna­jo­mej oraz w jakich oko­licz­no­ściach ucier­pia­ła gło­wa Man­do, zapra­sza­my do odsłuchu!

35:26 – 59:27 Nasze wspo­mnie­nia z cza­sów młodości.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.