Ciemno, prawie noc

W dwie­ście dwu­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mon wybie­ra­ją się do Wał­brzy­cha, by wraz z książ­ką „Ciem­no, pra­wie noc” Joan­ny Bator poznać tajem­ni­ce Zam­ku Książ, księż­nej Daisy i kul­tu powsta­łe­go wokół świę­tej pamię­ci Jana Koł­ka. W jaki spo­sób Bator czer­pie z lite­ra­tu­ry gatun­ko­wej? Ile hor­ro­ru znaj­dzie­my w jej powie­ści? Jak słu­cha­nie audio­bo­oka CPN wpły­wa na zmy­wa­nie naczyń czy robie­nie zaku­pów w mar­ke­cie? Czym są koto­ja­dy i kocia­ry? Jak pre­zen­tu­je się powie­ścio­wy Wał­brzych? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.