Bodies Bodies Bodies

W czte­ry­sta pięt­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Mar­ta, Jer­ry i Szy­mas gra­ją w Mafię z Poko­le­niem Z, a przy oka­zji oma­wia­ją dru­gi peł­ny metraż Hali­ny Reijn, czy­li „Bodies Bodies Bodies” (2022). Na ile moż­na w kon­tek­ście tego fil­mu mówić o sla­she­rze? Jak oce­nia­my casting i opra­wę muzycz­ną? Czy uda­ło nam się prze­wi­dzieć who­du­nit? Jak Szy­mas pro­wa­dził Mafię dla dzie­ci ze świe­tli­cy? Czym jest able­izm? Co sądzi­my o fina­le BBB? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.