Bloodborne. Gra karciana

W czte­ry­sta pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­ma­sa wzy­wa krew Yhar­nam, toteż w towa­rzy­stwie czwór­ki innych Tro­pi­cie­li posta­na­wia tłuc potwo­ry, zbie­rać tęt­nie­nia krwi i umie­rać, umie­rać, umie­rać. Na ile „Blo­od­bor­ne. Gra kar­cia­na” odda­je kli­mat gier From Softwa­re? Czy mecha­ni­ka śmier­ci i pew­na loso­wość powo­du­ją fru­stra­cję? Jak szyb­ka i emo­cjo­nu­ją­ca jest poje­dyn­cza roz­gryw­ka? Co znaj­dzie­my wewnątrz pudeł­ka? Czy Szy­mas już kupił doda­tek? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.