Blady strach

W dwie­ście sześć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry wyru­sza­ją na wieś, by z dala od miej­skie­go zgieł­ku pouczyć się do sesji i omó­wić „Bla­dy strach” (2003). Czy Ale­xan­dre Aja to dru­gi Pas­cal Lau­gier? Co wyróż­nia spo­sób uka­zy­wa­nia mor­der­cy w „Hau­te Ten­sion”? W któ­rej minu­cie fil­mu ujrzy­my seks z odcię­tą gło­wą? Czy fina­ło­wy twist wywo­łu­je efekt wow, czy może burzy logi­kę całej pro­duk­cji? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.