Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon

W czter­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nagry­wa­nia do Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu powra­ca Elin, by omó­wić z Szy­ma­sem nie­ty­po­wy hor­ror kome­dio­wy, tj. Behind the Mask: The Rise of Leslie Ver­non (2006). Razem zaj­rzy­my za kuli­sy powsta­wa­nia sla­she­rów, zła­pie­my seryj­ne­go mor­der­cę za geni­ta­lia i spraw­dzi­my, czy Leslie Ver­non ma pre­dys­po­zy­cje do sta­nia się iko­ną horroru.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.