Autobiograficzne nagranie

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tym, jak Szy­mas spę­dził ostat­ni tydzień, jak wyglą­da­ją wyjaz­dy szko­le­nio­we dla nauczy­cie­li oraz dla­cze­go powyż­szy pod­cast uka­zał się z opóź­nie­niem, zapra­szam do wysłu­cha­nia krót­kie­go (23 min 36 sek) auto­bio­gra­ficz­ne­go nagrania.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.